ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

12.12.2021 09:11

Členský příspěvek je 1.400,- Kč + neodpracované brigády a kotce

Informaci o neodpracovaných brigádách obdržíte u pokladní na ivaname@seznam.cz

PLATBY HOTOVĚ DNE 18. 12. 2021  (Při závodě)

Individuální úhrada členského poplatku možná s pokladní Ivanou Meztekovou 602 202 562, ivaname@seznam.cz.

Dále je možno příspěvek uhradit převodem na účet č. 0072413349/0800, var.s. číslo vaší půkazky ČKS, do poznámky prosím uveďte své jméno. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny a tím nedojde k řádnému zaplacení členského příspěvku = ukončení členství.