ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

01.12.2020 09:18

PLATBA PŘEVODEM  Členský příspěvek ve výši 1.250,- Kč je možno uhradit převodem na účet č. 0072413349/0800, var.s. číslo Vaší půkazky ČKS, do poznámky prosím uveďte své jméno.

PLATBU PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 20.12. 2020

Informaci o neodpracovaných brigádách a částky za kotce obdržíte u pokladní na ivaname@seznam.cz. Individuální úhrada členského poplatku možná s pokladní Ivanou Meztekovou 602 202 562, ivaname@seznam.cz

PLATBA HOTOVĚ v sobotu 19.12.2020 od 9 do 10 hod, v neděli 20.12.2020 po individůální domluvě s pokladní

Platby bez variabilního symbolu budou vráceny a tím nedojde k řádnému zaplacení členského příspěvku = ukončení členství.