Výcvik pro členy ZKO

Výcvik pod vedením instruktorů zajišťujeme podle rozvrhu ve středu odpoledne a v sobotu ráno.

Sportovní výcvik v 246. ZKO můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

rekreační výcvik - tuto kategorii využívají především členové, kteří se spokojí s tím, že si cvičí svého psa a stačí jim zpravidla výcvikové dny

vrcholový výcvik - tuto využívají především členové, kteří chtějí v tomto sportovním odvětví dosáhnout co největších úspěchů

Tyto kategorie nejsou nijak striktně vymezeny a je jenom otázkou volby kam se naši členové zařadí a kolik času a úsilí věnují přípravě svého psa. V našich řadách máme instruktory, kteří dokáží připravit psa nejenom na zkoušky, ale i na vrcholové soutěže v tomto sportovním odvětví. Stejně tak dokážeme zaujmout a upoutat i ty členy, kteří najdou zálibu ve výcviku psů bez větších sportovních ambicí.

 

Období: Březen - Říjen

Den Začátek Typ Náplň
       
Úterý 18:00 Kurzy základní výchovy Poslušnost
Středa 18.00 Výcvik pro členy Poslušnost
Sobota   9:00 Výcvik pro členy ZKO Stopa, Poslušnost, Obrana
Neděle 18:00 Kurzy základní výchovy Poslušnost

  V případě, že byl kurz zahájen v únoru, ještě i v březnu dobíhá neděle od 15.00 hod.

Období: Listopad - Únor

Den Začátek Typ Náplň
       
Úterý 18:00 Kurzy základní výchovy Poslušnost
Sobota   9:00 Výcvik pro členy ZKO Stopa, Poslušnost, Obrana
Neděle 15:00 Kurzy základní výchovy Poslušnost