FOTO ZE ZÁVODU O POHÁR JM 2022

 CELKOVÁ VÍTĚZKA V KATEGORII IGP 3 . VĚRA STRNADOVÁ A NANY z KLÍDKOVA DVORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVOD "O POHÁR JIŽNÍHO MĚSTA 2018"

Závod O pohár JM 2018 - VÍTĚZ kat.IPO 3 pan Stanislav Rohla s fenou BOM Arabela KOFR

 

 

 

 

AKCE 2018

PLÁN AKCÍ NA II. POLOLETÍ 2018

ZKOUŠKY: 28. 10. 2018 - IPO +NZŘ

                    24. 11. 2018 - IPO +NZŘ

 

ZÁVODY: 10.11.2018 - Závod „O Pohár Jižního Města“

                 15.12.2018 - Zimní závod JM

 

BRIGÁDY: 13. 10.2018

Další termín bude ještě upřesněn,

STÁLE ALE PLATÍ MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ODPRACOVÁNÍ BRIGÁDNICKÝCH HODIN.

Obracejte se na brigádnické referenty (Vladimír Bohaboj, Jiří Jonák kontakty jsou na nástěnce a na www.zko246.cz)

 

OSTATNÍ: 1.12. u nás proběhnou zkošky figurantů (akce ČKS)

                  11. 12. 2018 - členská schůze 

 

 

Dne 9.6.2018 se konal Letní interní závod JM 2018.

Soutěžilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO1 a na závěr soutěž ŠIKULA 2018.

Výkony závodníků v poslušnostech i obranách hodnotil pan rozhodčí Josef Dejmek, figurantem byl pan Martin Jaroš, vedoucím závodu výcvikářka Jana Tobolková.

Akce se vydařila, nezmokli jsme, členové si zasoutěžili, rozdali jsme diplomy a ceny pro závodníky, poděkování patří všem co se na přípravě a průběhu zdařilé akce podíleli. V neposlední řadě děkujeme MČ PRAHA 11 ZA FINANČNÍ DAR PRO TUTO SPORTOVNÍ AKCI.

 
 
fOTOGRAFIE VIZ FOTOGALERIE
 

9.6.2018 se bude konat Letní interní závod 2018

 

Akce 2017

ZIMNÍ ZÁVOD 2017 SE BUDE KONAT 16.12.2017          

 
 
 

ZÁVOD "O POHÁR JIŽNÍHO MĚSTA 2017"

     
Závod O pohár JM 2017 - VÍTĚZ kat.IPO 3  Přemysl Jaroš se psem NO Coudy Black Adder Bohemia ze ZKO Hostivař.
 
 
 
 
 

OTEVŘENÝ ZÁVOD "Závod o Pohár Jižního Města 2017"  se bude konat 4. 11. 2017

 
 
 

KLUBOVÝ LETNÍ ZÁVOD JIŽNÍHO MĚSTA 2017 3. 6. 2017 INFO VIZ AKTUALITY

 

 

3. 6. 2017 se bude konat Klubový letní závod Jižního Města 2017. Přejímka bude od 8.00 do 8.30 hodin začátek pak v 9.00 hod.

Kategorie budou dle NZŘ+MZŘ, ZM, ZVV1 A IPO 1 poslušnost beze střelby a samostatná kategorie pro všechny ŠIKULA 2017.

Rozhodčí bude pan Josef Dejmek.

 

Akce 2016

Dne 10.12.2016 jsme pořádali, tak jako každý rok ZIMNÍ INTERNÍ ZÁVOD 2016. Závodilo se v kategoriích ZM poslušnost, ZM obrana, ZVV1 poslušnost, ZVV1 obrana, IPO1 poslušnost, IPO3 poslušnost, IPO3 obrana a na závěr soutěž ŠIKULA 2016. Výkony posoudil pan rozhodčí Josef Dejmek, obrany figuroval pan Martin Jaroš. foto ze závodu a výsledková listina  viz fotogalerie.

 

Dne 4.12.2016 proběhla akce Českého kynologického svazu - ZKOUŠKY ROZHODČÍCH. Foto viz fotogalerie

.

Dne 3.12.2016 proběhla akce Českého kynologického svazu -  ZKOUŠKY FIGURANTŮ I.třídy a svazových. foto viz fotogalerie.

 

Dne 10. 12. 2016 se bude konat zimní interní závod od 8.00 do 8.30 přejímka.

28.10.2016 ZKOUŠKY IPO + NZŘ

18.10. 2016 od 18.00 hod proběhne v klubovně ZKO úvodní hodina kurzu a školičky štěňátek

 

PLÁN AKCÍ NA II.POLOLETÍ 2015

 
 5.9. 2015       Zahájení výcviku
 6 9.2015        Zkoušky rozhodčích - ČKS
 8 9.2015        Zahájení kurzů
 3.10.2015      Brigáda, další termín bude ještě vyhlášen. Stále trvá možnost odpracování brigád individ. po dohodě s brig.referenty
28.10.2015     Zkoušky IPO+NZŘ
  7.11.2015     Závod O pohár Jižního Města
  8.11.2015     Zkoušky figurantů - ČKS
listopad 2015 Zkoušky IPO+NZŘ- přesné datum bude upřesněno
  9.12.2015     Členská schůze ZKO
19.12.2015     Vánoční interní závod

 

Plán akcí na I. pololetí 2015:

 ​Zkoušky:  31.5.2015  IPO
 Letní interní závod:  20.6.2015​

 

Brigády I. pololetí 2015

 

Brigády:  28.3.2015
              18.4.2015
                6.6.2015
 
Možnost odpracování brigádnických hodin i individuálně po dohodě s brigádnickými referenty: Bohaboj Vladimír, Jonák Jiří.
 

 

Plánované akce ZKO 246 na Il. pololetí roku 2014ZKOUŠKY: 20. 9. 2014 - NZŘ
                  25.10.2014 - IPO


ZÁVODY: 15.11.2014 - Závod „O Pohár Jižního Města“
                20.12.2014 - Zimní interní závod JM


BRIGÁDY: 11.10.2014
                 22.11.2014


OSTATNÍ: 13.9.2014 - ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
                9.11.2014 - ŠKOLENÍ FIGURANTŮ

 

Plánované akce ZKO 246 na I. pololetí roku 2014

 

Výroční členská schůze

19. 3. 2014  středa – volební schůze

 

Zkoušky z výkonu:

10. 5. 2014       IPO

 

Brigády jaro 2014:

5. 4. 2014      

7. 6. 2014

Úklid klubovny – kdo má zájem odpracovat individuálně brigády je možno každou sobotu v rámci úklidu soc. zařízení a klubovny      

 

Letní závod:

21. 6. 2014     

dle NZŘ, IPO 

bez střelby, propozice budou upřesněny

 

leden 2014, za výbor ZKO, I. Mezteková

 

 

Plánované akce ZKO 246 na II. pololetí roku 2013

 

Zkoušky z výkonu:

19. 10. 2013       NZŘ

 2. 11. 2013       IPO

23. 11. 2013       KJ Brno

 

 

Brigády podzim 2013:

 11. 9. 2013   středa začátek od 17:00 hod. Úklid klubovny a příprava dřeva      

 4. 10. 2013   pátek úklid klubovny před závodem     

 

Závod „O pohár Jižního Města“:

5. 10. 2013      NZŘ, IPO 1, IPO 3

    

 

 

Plánované akce ZKO 246 na I. pololetí roku 2013


Zkoušky z výkonu:

 16. 3. 2013       IPO

 21. 4. 2013       NZŘ

18. 5. 2013       IPO

Nový kurz - úvodní hodina:

  2. 4. 2013   

 

Brigády jaro 2013:

6. 4. 2013

8. 6. 2013     

Brigády je možno individuálně odpracovat v rámci úklidu klubovny. V případě zájmu kontaktujte člena výboru a domluvte dobu úklidu.

 

Letní závod:

22. 6. 2013      NZŘ, IPO  bez střelby, propozice budou upřesněny

 

 

Plánované akce ZKO 246 na II. pololetí roku 2012


Zkoušky z výkonu:
  8. 9. 2012 NZŘ
14. 10. 2012 IPO
27. 10. 2012 NZŘ
 4. 11. 2012 IPO

Brigády podzim 2012:
  6. 10. 2012
17. 11. 2012

Závod „O pohár Jižního Města“:
11. 11. 2012 NZŘ, IPO

Členská schůze:
28. 11. 2012 od 19:00 k klubovně ZKO

Interní Vánoční závod:
15. 12. 2012 NZŘ, IPO propozice budou upřesněny

Členské příspěvky na rok 2013:
Členský příspěvek je možno uhradit po splnění veškerých členských povinností (uhrazení neodpracovaných brigád a kotců za rok 2012).
Hotově v termínech:
28.11.2012 středa - po členské schůzi
 1. 12. 2012 sobota
 8. 12. 2012 sobota
15. 12. 2012 sobota - poslední termín
Nebo převodem na účet, info získáte u jednatelky na ivaname@seznam.cz, kdy Vám bude sdělen Variabilní symbol a přesná částka platby. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny a tím nedojde k řádnému zaplacení členského příspěvku = ukončení členství.

Zimní prázdniny:
16. 12. 2012 do 4. 1. 2013
první organizovaný výcvik proběhne v sobotu 5. 1. 2013

AKCE 2018

Fotogalerie: Akce

Tato fotogalerie je prázdná.