LETNÍ INTERNÍ ZÁVOD 8. 6. 2019

11.06.2019 12:43

LETNÍ INTERNÍ ZÁVOD JIŽNÍHO MĚSTA 2019

 

Dne 8. 6. 2019 se v naší kynologické organizaci ZKO Praha 4 – Jižní Město – 246, konal letní interní závod . Účastníci závodili dle kategorií ZM a ZVV 1 poslušnost a obrana dle Národního zkušebního řádu a v kategoriích IGP1 a IGP 3 dle Mezinárodního zkušebního řádu a samostatné kategorii ŠIKULA 2019.
Výkony závodníků posuzoval rozhodčí pan Josef Dejmek a obrany figuroval svazový figurant pan Lukáš Fúsik.
Při vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích a předání cen závodníkům, poděkovala vedoucí závodu paní Jana Tobolková za finanční dar z grantového programu pro jednorázové akce MČ Praha 11, baner s logem Prahy 11 byl umístěn na plotě cvičební plochy.