Revizní komise

Jméno Funkce
   
RNDr. Kateřina Zelenková Předsedkyně
 
Jitka Schneeweissová Člen